Genel Sağlık Kurulu
04 Ocak 2022

Nasıl Rapor Alırım?
Hastanemiz Sağlık Kurulu haftada 2(iki) gün (Salı, Perşembe) toplanmaktadır.
Sağlık Kurulu müracaatları,  182’yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu alınmak suretiyle yapılmaktadır.
Hastanemizce aşağıdaki ‘’Sağlık Kurulu Raporları’’ verilmektedir;

Genel Sağlık Kurulu Raporları:

·        Memuriyet

·         İşçi

·         Özel Güvenlik (Silahlı/Silahsız)

·         Üniversiteye Giriş

·         T.C. Vatandaşlığına Geçiş

·         Silah Ruhsatı

·         Bakımevi

·         Huzurevi

·         Öğretmenlik

·         Durum Bildirir Raporu

·         Yurt Dışına Seyahat

·         Vasi Tayini Raporu (Mahkeme tarafından gönderilir.)


Engelli Sağlık Kurulu Raporları

·       Bakım Parası

·       Engelli Kimliği

·       Özel Tüketim Vergisi


İşleyiş Şekli

Dilekçelerin  veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulundan kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form şahsa teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve hastane bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporunu tanzim eder.

İLETİŞİM:

0312 552 55 00 dahili  (5714 - 5712)