Palyatif Bakım Merkezi
23 Mart 2023

     Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı sorunları olan hastaların ve yakınlarının tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken saptanması, değerlendirme ve semptomatik tedavilerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Amacımız, YAŞAMA GÜNLER KATMAK MÜMKÜN OLMADIĞINDA, GÜNLERE YAŞAM KATMAK felsefesiyle hizmet verilerek, hastanın kalan yaşamını daha huzurlu ve konforlu geçirmesini sağlamaktır.

PALYATİF BAKIM İLKELERİ:

 • Ağrı ve diğer semptomların giderilmesi,
 • Yaşamın desteklenmesi ve ölümün normal bir süreç olarak değerlendirilmesi,
 • Hasta bakımının ve yakınlarının psikolojik ve ruhsal yönlerinin göz önüne alınması,
 • Hastanın ölüme kadar mümkün olduğu kadar aktif yaşamasına yardım edecek olan destek sisteminin sağlanması ve sunulması,
 • Hasta ve ailesinin, yas için rehberlik dahil olmak üzere, tüm gereksinimlerinin desteklenmesi için ekip yaklaşımının oluşturulması,
 • Hayat kalitesinin ve dolaylı olarak hastalık seyrinin olumlu yönde etkilenme olasılığının artırılması, evde bakımında yardımcı olacak uygulamaların YAP; İZLE; ÖĞRET ilkesine göre uygulamaların kontrolleri sağlanmaktadır.

    Palyatif bakım merkezimiz Kasım 2019 tarihinde tescil almış ve 24 yatakla, 18 yaş üzeri yetişkin hastalara hizmet vermektedir. hasta kabulleri için servis sorumlusu  DR.  MELİKE  ELİF  ÇELİK  ile  hasta yakınlarının epikrizleri ile birlikte şahsen müracaat etmesi uygundur.

    Palyatif servisimizde 7/24 refakatçi zorunluluğu bulunmaktadır.

    Bize umut ve endişe ile bakan hastalarımıza ve yakınlarına  insanlık değerlerine saygılı yaklaşım çalışma prensibimizdir. Yaşam sonunda uygun destek ve iyi bir bakım almak temel insanlık hakkıdır.

 1.  Kanser hastaları
 2.  Kronik, tedaviye dirençli olan son dönem akciğer hastaları
 3.  Tedaviye dirençli, son dönem kalp yetmezliği olan hastalar
 4.  Son dönem kronik böbrek yetmezliği
 5.  Son dönem kronik karaciğer hastalığı
 6.  Nörolojik hastalıklar (inme vb.)
 7.  Motor nöron hastalıkları, (multipl skleroz vb.)
 8.  Geriatrik sendromlar (Alzheimer ve parkinson)
 9.  Yatağa bağımlı, yatak yarası oluşmuş, fiziksel ve emosyonel semptomların kontrol edilmesinde güçlük yaşanan, başkasının desteğine ihtiyacı olan hastalar.

   Palyatif bakım merkezimizde hasta ve yakınlarına evde bakıma hazırlamak için gerekli eğitimler verilmektedir. Hastaların kişisel bakım eğitimi, katater bakımı, aspirasyon eğitimi, perine bakımı, beslenme, pozisyon acil durumlar gibi konularında YAP-İZLE-ÖĞRET-YAP ilkesine göre planlayarak uygulamalı olarak verilmektedir. Her hasta ve yakını bireysel olarak değerlendirilerek, fiziksel olarak rahatsız eden belirtileri takip edilir ve yönetilir. Ayrıca hasta ve aileleri sosyal, psikolojik ve manevi yönden desteklenir.

   Palyatif bakım merkezinde hasta ve yakınına verilen eğitimler şunlardır:

 1. Trakeostomi bakımı
 2.  PEG-Nazogastrik sonda bakımı
 3.  İdrar sondası bakımı ve torba değişimi
 4.  Hastaya doğru pozisyonu verebilme ve basınç yarası oluşumunu engellemek için yapılması gerekenler
 5.  Postural drenaj
 6.  Kateter bakımı
 7.  Kişisel bakım eğitimi (ağız, göz, kulak burun boğaz ve ayak bakımı)
 8. Aspirasyon eğitimi
 9.  Perine bakımı
 10.  Basınç yaralanması bakımı
 11.  Hastaya doğru banyo uygulaması eğitimi

 Etimesgut şehit sait Ertürk devlet hastanesi 4.kat

Bölüm dahili numarası 5317 sorumlu dr odası :5319-5891

Güncel ziyaret saatlerimiz 13:00-14:00 arası 19:00-21:00 arası ziyaretçi kabulü yapılmaktadır enfeksiyon kontrolü açısından temas izolasyonlu odalara ziyaretçi kısıtlaması yapılmaktadır.

 • 20191022_154117-1.jpg
 • DSC_6342.JPG
 • DSC_6340.JPG
 • DSC_6345.JPG