Dr. Hüseyin Fazıl İNAN
01 Şubat 2023DSC_8051 (2).jpg
1967 yılında Ermenek'te doğdu. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Elazığ/Keban SağlıkOcağı hekimliği ve Konya Numune Hastanesi Acil Servis hekimliği görevlerinde bulunmuş, 1997 yılında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında 112 acil sağlık hizmetlerinin kurulması çalışmalarında bulunmak üzere görevlendirilmiştir. 1999 Marmara depremi esnasında acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda görev almış ardından Japonya’da düzenlenen Acil ve Afet Tıbbı Eğitimine katılmıştır. 2000 yılında Copenhag’da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Toplantısında Marmara Depremi özel oturumunda Türkiye adına konuşma ve sunumlar yapmış daha sonra Dünya Sağlık Örgütü Şiddet ve Yaralanmaların önlenmesi konusunda 2013 yılına kadar Türkiye odak noktası olarak Sağlık Bakanlığını temsil etmiştir. 2002 yılında Daire Başkanlığı görevine atanmış, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER) koordinatörlüğü ile 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programının acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde Daire Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır.  Sağlık Bakanlığında görev yaptığı süre içerisinde 112 acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde tesis edilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmüş, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinin gelişmiş ülkeler standardına yükseltilmesi ve ülkemizde ilk defa bu dönemde uygulamaya konulan kar paletli ambulanslar, helikopter ve uçak ambulansların hizmete sunulması amacıyla yürütülen projelerin teknik komisyon başkanlığı ve koordinatörlüğünü yürütmüştür. Ayrıca Sağlık Bakanlığı (UMKE) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin kuruluş ve organizasyonu ile Sağlık Bakanlığı kriz merkezi kurulum çalışmalarını yürütmüş, yurt içinde ve yurtdışında meydana gelen afetlerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve insani yardım organizasyonlarında görev almıştır. Daire Başkanlığı görevi esnasında; acil sağlık hizmetleri, afetlere hazırlık ve müdahale konularında bir çok çalışma ve eğitimlere katılmıştır. 2015 yılından itibaren Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.